Servis počítačov

Servis počítačov

Nezáleží kde ste techniku zakúpili, veľmi rýchlo odhalíme a vyriešime príčinu problému, ponúkneme Vám optimálne riešenie problému.

  • odstraňovanie hardwarových a softwarových porúch
  • diagnostika a testovanie komponentov
  • optimalizácia výkonu
  • antivírusová ochrana / odvírenie
  • inštalácia / odstraňovanie porúch pripojenia do internetu
  • inštalácia / reinštalácia operačných systémov
  • záchrana dát z pevných diskov a pamäťových médií
  • zálohovanie dôležitých údajov
  • inštalácia periférií / tlačiarne, scanery, faxy atd
Prejsť na začiatok