Kontakt

Sídlo – faktuačné údaje

AdminTech, s.r.o.
Hviezdoslavova 336/3
019 01 Ilava    

IČO:        46138170
DIČ:        2023253166
IČ DPH:  SK2023253166 

Banka SLSP, a.s. ,pobočka Bratislava
Účet 0635417520/0900
IBAN SK59 0900 0000 0006 3541 7520
BIC GIBASKBX

info@admintech.sk

Tel: +421 905 264 067 

Servisné stredisko
– kancelárske priestory

AdminTech s.r.o.
Obrancov Mieru 347 /13
01841 Dubnica nad Váhom

Telefón


Tel: +421 948 666 833
Tel: +421 949 752 809

Email

obchod@admintech.sk
sales@admintech.sk
servis@admintech.sk

Ako sa k nám dostať

smer od Trenčína

smer od Ilavy

Kontaktujte nás

Prejsť na začiatok