Montáž PC sietí

Montáž PC sietí

V súčasnej dobe je prenos a zdieľanie dát jedným z najdôležitejších mechanizmov dobrého fungovania firiem. Počítačové siete sa dostali  do popredia ako nevyhnutný komunikačný prostriedok, pričom ich úloha je nezastupiteľná a stávajú sa úplnou samozrejmosťou vo veľkých ale aj v malých firmách.

V súvislosti s vybudovaním počítačovej siete Vám vieme poskytnúť nasledovný balík služieb:

  • Návrh optimálnej sieťovej infraštruktúry podľa potrieb zákazníka
  • Vedenie a zapojenie sieťových káblov
  • Zapojenie a konfigurácia sieťových prvkov
  • Nastavenie a zabezpečenie bezdrôtového pripojenia
  • Zapojenie a konfigurácia internetového pripojenia
  • Nastavenie zdieľaných priečinkov
  • Poradenstvo v oblasti návrhov siete a internetového pripojenia
Prejsť na začiatok